Sản xuất cung cấp hạt nhựa cải tính chất lượng cao

Gia công theo yêu cầu của khách hàng

Sản xuất cung cấp bột màu và hạt màu chất lượng cao

Đúng quang phổ màu, phối màu gia công theo yêu cầu của khách hàng

Cung cấp phụ gia ngành nhựa chất lượng cao

Dựa theo sản phẩm khách hàng tư vấn cung cấp phụ gia ngành nhựa

Khách hàng tiêu biểu mà chúng tôi đã thực hiện

Chúc quý khách hàng May mắn – Sức khỏe – Thành công

0334 785 446
0334785446